Werkwijze

De therapie die ik aanbied, wordt ook wel Blended Care genoemd: een mix van een-op-een-
gesprekken in de praktijk, wandelend door de duinen, online in mijn digitale spreekkamer of
soms bij jou thuis. Afhankelijk van het behandelplan krijg je huiswerkopdrachten, zoals het
schrijven over traumatische ervaringen, mediteren via een app of het kijken naar filmpjes en
het doen van opdrachten via een digitaal platform voor psychologen. Voorafgaand aan de
therapie vul je een intakeformulier in en eventueel digitale vragenlijsten zodat ik een beeld
krijg van je dagelijks functioneren.
De laatste tien minuten van elke sessie worden gebruikt voor rapportage en administratie.

Tarieven
Overdag: 105 euro per uur
Avond: 130 euro per uur
Relatietherapie: 165 euro (75 minuten)
Stress-training: op aanvraag
Zakelijke coaching: 125 euro per uur (ex BTW)

Psycholoog in Bloemendaal is een particuliere praktijk. Dit houdt in dat er geen wachtlijsten zijn en een uitgebreid diagnosetraject niet nodig is; behandeling start direct. Er wordt gestreefd naar kortdurende interventies.

Behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Soms zijn vergoedingen mogelijk via de werkgever.

werkwijze en tarieven fotowerkwijze en tarieven foto